Tocon Markprojektering är ett konsultföretag inom infrastruktur med kontor i Hässleholm. Våra huvudsakliga uppdrag är projekterings- och mätuppdrag inom gata, mark och vatten/avlopp.

Målet är att kunna medverka under hela byggprocessen genom inmätning, projektering, utsättning och relationshandlingar.

Största delen uppdrag utförs åt entreprenörer och kommuner.
Företaget grundades 2004.

Markprojektering, Inmätning, Utsättning