Inmätning: Inmätning/kartering av befintliga förhållanden med hjälp av totalstation och GPS. Vi använder oss av Trimble mätinstrument.

Projektering: Upprättande av handlingar för byggprocessen. 3D projektering med Autodesk Civil 3D som bas för volymberäkning och maskinstyrning.

Utsättning: Utsättning på arbetsplatsen för utförandet samt lagring av det färdiga resultatet för redovisning och relationshandlingar.